Thursday, June 05, 2014

Revised May 30th Lists

I have fixed my dividend error.

Ticker Rank  Stock Price  Market Cap Earnings Yield ROIC Dividend Yield P/B Country
PDLI 1           9.37        1,542 25% 1274340% 6.35%      3.0   USA
TTWO 2         20.63        1,589 38% 986% 0.00%      3.0   USA
KING 3         16.20        5,102 18% 4351% 0.00% #N/A   Ireland
AGX 4         30.65            447 20% 1468% 2.35%    20.0   USA
PTIE 5           4.95            223 16% 37295% 0.00%    12.0   USA
CALL 6         14.57            260 17% 1224% 0.00%    20.0   Israel
GAME 7           6.67        1,792 14% 868% 0.00%        -     China
LQDT 8         15.38            497 15% 437% 0.00%      2.0   USA
SPRT 9           2.30            123 19% 254% 0.00%      2.0   USA
PFMT 10           9.49            471 16% 296% 0.00%        -     USA
MYGN 11         33.16        2,533 13% 346% 0.00%      1.0   USA
WTW 12         20.83        1,177 12% 496% 1.66%      1.0   USA
TNH 13      138.90        2,570 18% 188% 8.14%      1.0   USA
USMO 14         15.42            340 17% 202% 3.25%      3.0   USA
CTCM 15         10.17        1,585 17% 175% 4.77%      1.0   Russia
NTES 16         71.16        9,300 11% 524% 2.46%        -     China
USNA 17         71.91        1,035 13% 204% 0.00%      8.0   USA
EBIX 18         15.64            604 11% 595% 1.18%    20.0   USA
AVG 19         19.36        1,030 11% 726% 0.00%        -     Netherlands
BCOR 20         18.97            845 11% 492% 0.00%        -     USA
APOL 21         26.80        3,039 20% 119% 0.00%      3.0   USA
HLF 22         64.83        6,534 11% 238% 1.39%      4.0   Cayman Islands
CSCO 23         24.62    127,532 11% 333% 2.86%        -     USA
RGR 24         60.62        1,206 15% 125% 3.75%      3.0   USA
MBUU 25         19.82            199 12% 211% 0.00% #N/A   Netherlands
NSR 26         28.02        1,758 13% 142% 0.00%    10.0   USA
TEX 27         38.46        4,511 39% 101% 0.25%      5.0   USA
ESI 28         17.22            403 46% 100% 0.00%      3.0   USA
UIS 29         23.47        1,088 21% 105% 0.00%      4.0   USA
GA 30         11.76        2,929 10% 412% 1.96%        -     China
PRIS 31           1.83            463 12% 139% 0.00%        -     Spain
DEPO 32         11.93            715 10% 636% 0.00%      4.0   USA
COH 33         40.71      11,348 13% 118% 3.47%      1.0   USA
QCOR 34         90.13        5,572 10% 1624% 1.28%      4.0   USA
DLX 35         56.09        2,843 10% 345% 1.92%      2.0   USA
GME 36         37.85        4,387 14% 105% 3.25%      6.0   USA
BKE 37         44.85        2,155 13% 110% 4.49%    36.0   USA
NUS 38         73.84        4,521 13% 108% 1.74%      4.0   USA
CA 39         28.69      12,738 10% 441% 3.53%      1.0   USA
CNVR 40         23.58        1,621 11% 158% 0.00%      6.0   USA
STRA 41         54.64            578 14% 92% 0.00%      6.0   USA
TARO 42      106.54        4,563 11% 131% 0.00%        -     Israel
SWHC 43         15.88            906 16% 82% 0.00%      9.0   USA
GDOT 44         18.37            712 13% 96% 0.00%      2.0   USA
KRFT 45         59.46      35,735 11% 115% 3.53%        -     USA
IQNT 46         14.98            489 12% 100% 9.83%        -     USA
STV 47           3.38            204 20% 75% 16.03%        -     China
TDC 48         41.99        6,756 9% 362% 0.00%      1.0   USA
NOC 49      121.55      26,911 11% 115% 2.07%      1.0   USA
DNB 50      103.25        3,893 9% 1213% 1.64%      2.0   USA
MSFT 51         40.94    342,545 10% 232% 2.65%      8.0   USA
NEWT 52           2.71            104 11% 110% 0.00%    30.0   USA
AAPL 53      633.00    556,741 9% 333% 1.93%      1.0   USA
CRUS 54         22.13        1,428 14% 77% 0.00%      1.0   USA
BAH 55         22.13        3,301 10% 163% 10.79%      2.0   USA
RTN 56         97.57      30,813 10% 160% 2.30%      1.0   USA
BRCD 57           9.12        3,978 11% 90% 0.00%        -     USA
PENN 58         11.66            933 20% 69% 0.00%      2.0   USA
PETS 59         13.30            267 12% 84% 5.09%    12.0   USA
SAIC 60         38.73        1,925 11% 97% 2.14% #N/A   USA
ETM 61         10.44            402 10% 112% 0.00%    11.0   USA
ONE 62           3.76            182 13% 75% 0.00%      6.0   USA
FRAN 63         15.34            655 12% 83% 0.00%      2.0   USA
CPLA 64         57.24            722 10% 152% 1.28%      6.0   USA
CYOU 65         27.00        1,427 16% 68% 0.00%        -     China
BWC 66         32.32        3,584 15% 69% 1.19%      1.0   USA
LFVN 67           1.32            141 9% 193% 0.00%    16.0   USA
SYNT 68         80.90        3,396 10% 123% 0.00%    35.0   USA
IILG 69         20.49        1,190 9% 222% 2.18%      3.0   USA
SHOO 70         31.86        2,075 11% 95% 0.00%    13.0   USA
VGR 71         20.91        1,981 9% 247% 7.83%      4.0   USA
TZOO 72         19.25            288 9% 226% 0.00%      1.0   USA
NTP 73           7.58            344 47% 58% 4.28%        -     China
APEI 74         35.34            629 12% 72% 0.00%      3.0   USA
CHE 75         88.08        1,612 9% 154% 0.91%      3.0   USA
ATAI 76           5.30            120 11% 80% 0.00%        -     China
HPQ 77         33.50      64,186 11% 74% 1.72%        -     USA
STRZA 78         30.60        3,519 9% 119% 0.00%        -     USA
NDZ 79         11.95            742 11% 75% 0.00%        -     Canada
MANT 80         29.49        1,099 12% 69% 2.92%        -     USA
WINA 81         66.29            352 8% 315% 7.88%    73.0   USA
RPXC 82         16.25            885 8% 1262% 0.00%      8.0   USA
SYMC 83         21.99      15,393 9% 133% 2.78%      1.0   USA
ITRN 84         23.47            492 10% 108% 3.66%        -     Israel
MONT 85         18.96            553 8% 332% 0.00% #N/A   China
XLS 86         17.08        3,329 14% 58% 2.34%        -     USA
BBBY 87         60.85      12,663 14% 58% 0.00%      1.0   USA
NATR 88         14.73            245 15% 57% 14.26%      1.0   USA
VIAB 89         85.33      37,938 8% 236% 1.38%        -     USA
BBGI 90           6.99            160 10% 80% 1.42%      3.0   USA
ORCL 91         42.02    192,242 8% 481% 1.15%    22.0   USA
SLI 92         29.96            125 17% 53% 0.00%      4.0   USA
MED 93         31.43            416 10% 86% 0.00%    13.0   USA
LXK 94         43.59        2,764 16% 53% 2.80%      2.0   USA
CHKE 95         13.44            113 8% 215% 1.84%    10.0   USA
PME 96           3.27            259 19% 52% 0.00% #N/A   China
K 97         68.98      24,971 10% 76% 2.65%        -     USA
MO 98         41.56      82,538 8% 383% 4.56%        -     USA
ATVI 99         20.78      14,962 8% 797% 0.96%      1.0   USA
LO 100         62.17      22,550 8% 633% 3.90%      1.0   USA
WSTC 101         26.80        2,284 9% 100% 3.37% #N/A   USA
DHX 102           7.06            391 8% 232% 0.00%      4.0   USA
BOLT 103         18.04            157 12% 56% 4.43%      5.0   USA
GD 104      118.12      41,017 9% 92% 1.94%      1.0   USA
PBI 105         27.63        5,633 8% 150% 2.71%      1.0   USA
GPS 106         41.23      18,595 11% 61% 1.87%      9.0   USA
PETM 107         57.47        5,738 12% 57% 1.29%      1.0   USA
TWX 108         69.83      63,587 9% 117% 1.72%      2.0   USA
MGIC 109           7.92            316 8% 138% 2.72%        -     Israel
EXLS 110         28.34            947 9% 85% 0.00%      5.0   USA
FF 111         17.18            746 15% 50% 4.27%    10.0   USA
CXDC 112         10.94            528 38% 46% 0.00%      3.0   China
JCOM 113         47.36        2,215 8% 441% 2.20%      6.0   USA
HRS 114         77.25        8,297 10% 74% 2.22%      1.0   USA
GNC 115         36.92        3,459 10% 70% 1.63%      1.0   USA
CF 116      243.31      13,358 15% 49% 1.39%        -     USA
FLR 117         75.08      12,190 9% 85% 0.99%      1.0   USA
BR 118         41.02        5,119 8% 224% 1.92%      1.0   USA
EGL 119         38.65            692 10% 69% 0.00%        -     USA
SNDK 120         96.63      22,700 8% 139% 0.92%        -     USA
CRWN 121           3.57        1,284 9% 104% 0.00%        -     USA
ERIC 122         12.45      40,637 10% 60% 3.73%        -     Sweden
IGT 123         12.55        3,120 10% 61% 3.29%      2.0   USA
LMT 124      163.65      53,203 9% 106% 3.12%        -     USA
RAI 125         59.63      32,134 8% 253% 4.31%        -     USA
OMC 126         71.15      18,599 8% 241% 2.26%      1.0   USA
CLCT 127         20.68            171 8% 448% 6.34%    30.0   USA
ROST 128         68.45      14,478 10% 70% 1.03%      2.0   USA
KLAC 129         65.52      11,007 9% 82% 2.72%      1.0   USA
PRGS 130         21.72        1,133 8% 127% 0.00%      4.0   USA
WDC 131         87.85      21,260 10% 58% 1.23%      1.0   USA
YONG 132           7.06            358 72% 41% 0.00%      2.0   China
FL 133         48.18        7,111 11% 51% 1.67%      1.0   USA
QLGC 134           9.94            865 11% 53% 0.00%      1.0   USA
STX 135         53.73      18,161 10% 67% 2.31%      1.0   Ireland
OUTR 136         70.73        1,752 10% 56% 0.00%      2.0   USA
TJX 137         54.45      38,818 9% 82% 1.10%      1.0   USA
DGX 138         59.89        8,684 9% 88% 2.00%      1.0   USA
IBM 139      184.36    192,066 9% 87% 2.14%        -     USA
CTG 140         15.52            257 11% 54% 1.43%      8.0   USA
MD 141         57.63        5,803 8% 186% 0.00%      2.0   USA
CODI 142         17.55            848 12% 48% 8.23%      2.0   USA
HHS 143           7.11            448 9% 66% 5.11%    14.0   USA
SAP 144         76.50      91,494 7% 278% 1.83%        -     Germany
ACN 145         81.45      56,462 7% 494% 2.23%      1.0   Ireland
DPS 146         57.70      11,511 8% 90% 2.67%        -     USA
MDT 147         61.03      61,775 8% 90% 1.77%      1.0   USA
CACI 148         71.40        1,854 9% 78% 0.00%      1.0   USA
PM 149         88.54    140,159 8% 134% 4.17%        -     USA
WHR 150      143.55      11,398 11% 47% 1.85%      1.0   USA
TRW 151         84.87      10,167 12% 45% 0.00%      1.0   USA
MDP 152         44.96        2,040 8% 103% 3.78%      2.0   USA
EXPR 153         12.61        1,065 17% 39% 0.00%      4.0   USA
MBT 154         18.49      18,388 13% 41% 0.00%        -     Russia
CSGS 155         26.27            894 9% 65% 2.34%      5.0   USA
LNN 156         84.29        1,091 10% 52% 0.94%      5.0   USA
KLIC 157         14.09        1,085 13% 42% 0.00%      5.0   USA
PLOW 158         17.47            386 9% 59% 4.88%      3.0   USA
SAFM 159         92.51        2,076 15% 39% 0.80%      8.0   USA
OFLX 160         19.73            199 8% 86% 2.21%    29.0   USA
CSC 161         62.89        9,386 11% 44% 1.27%      1.0   USA
JOY 162         57.15        5,867 12% 42% 1.25%      1.0   USA
INFY 163         51.43      29,387 8% 82% 0.62% #N/A   India
SBH 164         25.62        4,257 9% 69% 0.00%      1.0   USA
LH 165      102.58        8,883 8% 82% 0.00%      1.0   USA
PPC 166         25.44        6,600 11% 43% 0.00%      2.0   USA
NTAP 167         37.01      12,450 9% 74% 1.65%        -     USA
CO 168           4.47            326 18% 36% 0.00%      1.0   Hong Kong
UTHR 169         95.74        5,424 8% 87% 0.00%        -     USA
UEPS 170         11.25            509 13% 39% 0.00%      2.0   South Africa
HIBB 171         52.59        1,374 9% 57% 0.00%      1.0   USA
MAN 172         81.98        6,657 10% 52% 1.14%      1.0   USA
HSNI 173         55.62        3,013 9% 65% 1.66%      1.0   USA
DSW 174         25.05        2,307 13% 39% 2.18%      1.0   USA
ANIK 175         46.83            726 8% 91% 0.00%      3.0   USA
FENG 176           9.89            769 8% 94% 0.00%        -     China
RIOM 177           1.70            301 33% 34% 0.00%        -     Canada
PIR 178         17.61        1,814 10% 46% 1.27%      5.0   USA
PFE 179         29.63    191,884 8% 75% 3.37%        -     USA
TUP 180         83.72        4,278 8% 77% 3.06%      2.0   USA
OSK 181         54.05        4,622 10% 46% 0.84%      2.0   USA
RLGT 182           3.09            113 8% 116% 0.00%    36.0   USA
FOSL 183      104.76        5,694 9% 52% 0.00%    17.0   USA
EGY 184           6.50            370 20% 34% 0.00%      5.0   USA
RECN 185         12.40            486 9% 54% 2.35%      2.0   USA
CPSI 186         63.58            710 8% 106% 3.37%    11.0   USA
LMNS 187           8.85            312 7% 220% 0.00% #N/A   Israel
PBH 188         34.20        1,796 7% 251% 0.00%      5.0   USA
HON 189         93.15      74,185 8% 75% 1.88%        -     USA
SPLS 190         11.25        7,303 14% 35% 4.38%      1.0   USA
LEA 191         88.05        7,287 11% 40% 0.82%        -     USA
SGU 192           6.30            362 16% 35% 5.49%      1.0   USA
DLTR 193         53.03      11,014 9% 61% 0.00%      4.0   USA
MHFI 194         81.77      22,667 7% 645% 1.42%      1.0   USA
AMSWA 195           9.61            271 7% 383% 3.14%    14.0   USA
GEOS 196         50.72            659 16% 34% 0.00% #N/A   USA
HURN 197         67.88        1,567 8% 78% 0.00%      7.0   USA
STMP 198         32.32            539 8% 113% 0.00%    19.0   USA
DG 199         53.78      17,161 9% 56% 0.00%      3.0   USA
KFY 200         30.37        1,494 7% 154% 0.00%      2.0   USA


Dividend Stocks In New Portfolio

Stock  Initial Price   End Price  Percent Change  52 week low   Mkt Cap  Yield
USMO              15.42           15.68 1.7%                12.58           334 3.2%
RGR              60.62           60.52 -0.2%                44.76         1,176 3.7%
PETS              13.30           13.70 3.0%                12.13           269 5.1%
PDLI                9.22             9.45 2.5%                 7.38         1,626 6.5%
MSFT              40.94           41.15 0.5%                30.84     338,164 2.6%
IQNT              14.98           15.61 4.2%                 4.61           485 10.1%
COH              40.37           39.30 -2.7%                38.70       11,299 3.3%
CSCO              24.62           24.65 0.1%                20.22     125,956 2.8%
CA              28.69           28.80 0.4%                27.10       12,587 3.5%
BKE              44.85           45.34 1.1%                41.45         2,170 4.5%
BAH              22.13           22.30 0.8%                16.50         3,206 10.8%

No comments: